www.meidanpolku.fi

p. 040 350 9307

Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava

polku ( a t ) hannujakerttury.fi

Avoinna ma-to klo 9-15

Kohtaamispaikka suljettu: 24.6-31.7.2019

Hannu ja Kertty ry logo

Projektia tukee

Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA)

TOIMINTA

Ohjausta, tukea, sisältöä päivään ja onnistumisen kokemuksia - tätä tarjoaa meidän Polku.

Pääpaino toiminnassa on tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä, saada asiakkaat osaksi kohtaamispaikan toimintaa ja kehittämistä, sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten ohjaus heidän omien tavoitteitaan vastaaviin paikallisiin palveluihin. 

 

Polun toiminta voidaan jakaa kahteen eri alaluokkaan:

  • Kohtaamispaikan matalan kynnyksen avoimeen oleskelutilaan ja

  • henkilökohtaiseen, pääasiassa ajanvarauksella tapahtuvaan palveluohjaukseen ja .-neuvontaan.

 

Tämän lisäksi meidän Polku järjestää, osallistuu ja tiedottaa Hannu ja Kerttu ry:n tavoin paikallisista tapahtumista ja kohtaamispaikassa järjestetään erilaisia kertaluontoisia ja useamman tapaamisen kestäviä ryhmiä, tapahtumia ja päivystystyyppistä neuvontaa eri alojen ammattilaisten toimesta.

Polun ohjelmaan voit tutustua kalenterin avulla.

Kohtaamispaikka
Palveluohjaus ja -neuvonta
Kalenteri
Show More

Polku on toimintamalliltaan päivätoimintakeskus, jonka yhteistä oleskelutilaa, sekä kaikkea hankkeen aikana tapahtuvaa toimintaa, kehitetään yhteiskehittämisen periaattella. Tämä tarkoittaa että toimintaa suunnitellessa, muokatessa ja arvioidessa asiakkaat ovat yhdenvertaisia paitsi keskenään, myös hanketyöntekijöiden ja hankkeen yhteistyökumppanien kanssa ja asiakaslähtöisyys säilyy keskiössä heille suunniteltavissa palveluissa. 

Polun matalan kynnyksen toiminnassa, tuessa ja palveluissa asiakkaita ei kuitenkaan velvoiteta osallistumaan eri toimintoihin tai tulemaan yksilötapaamisiin. Tiloihin, toimintaan ja työntekijöihin on mahdollista tutustua kahvikupposen äärellä lehteä lukien eikä oikean nimenkään kertominen ole välttämätöntä. Kaikki Polun palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.