www.meidanpolku.fi

p. 040 350 9307

Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava

polku ( a t ) hannujakerttury.fi

Avoinna ma-to klo 9-15

Kohtaamispaikka suljettu: 24.6-31.7.2019

Hannu ja Kertty ry logo

Projektia tukee

Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA)

PROJEKTIN TAVOITTEET

Polku-projektin tavoitteet on asetettu sekä asiakasryhmän hyvinvointia, että toimintaympäristön ja yhteiskunnan etu huomioiden. Projektin tulokset ja vaikutukset heijastuvat määrällisesti ja laadullisesti mitattavissa oleviin tekijöihin näillä osa-alueilla.

PÄÄTAVOITE:

Työikäisten syrjäytyminen ja sen lieveilmiöt vähenevät Keravalla.

1.

Polun kautta ohjautuu asiakasryhmästä (18-65 vuotiaat, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmainen) 500 asiakasta olemassaolevien palveluiden piiriin 12/2020 mennessä.

2.

Projektin tuloksena 20 erillistä, paikallisille palvelua tarjoavaa toimijaa tekee projektin kanssa yhteistyötä.

3.

Projektin vaikutuksesta yhteisöllisyys lisääntyy, elämänlaatu paranee ja syrjäytyminen vähenee työikäisten keravalaisten keskuudessa. 

4.

Projektin tuotos on päivätoimintakeskus Polku ja sen toiminnan tuottama materiaali, kuten tilastot, syrjäytymisen ehkäisemisestä ja seurannasta Keravalla. Projektin vaikutuksesta yhteisöllisyys lisääntyy, elämänlaatu paranee ja syrjäytyminen vähenee työikäisten keravalaisten keskuudessa. 

Syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat keravalaiset ohjautuvat heille tarkoitettuihin palveluihin ja paikalliset toimijat tekevät projektin yhteydessä asiakaslähtöistä yhteistyötä. Matalan kynnyksen ohjauksen ja tuen vaikuttavuus näkyy ihmisten integroitumisena yhteiskuntaan ja päivätoimintakeskuksen toiminta ja tiedotus vähentävät mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvää stigmaa.

Projektityöntekijät ja Polku-projektin johtoryhmä arvioivat toiminnan vaikuttavuutta ja päivittävät tarvittaessa hankesuunnitelman alatavoitteita kahdesti vuodessa.