www.meidanpolku.fi

p. 040 350 9307

Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava

polku ( a t ) hannujakerttury.fi

Avoinna ma-to klo 9-15

Kohtaamispaikka suljettu: 24.6-31.7.2019

Hannu ja Kertty ry logo

Projektia tukee

Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA)

POLKU-PROJEKTI

2018-2020

Polku on 3-vuotinen STEAn rahoittama projekti syrjäytymisen ja sen lieveilmiöiden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kohtaamispaikkatoiminnan ja palveluohjauksen keinoin. Polku-projektin toiminta on kohdennettu keravalaisille työikäisille (18-65-vuotiaille) aikuisille.

Hankkeen katto-organisaatio on Hannu ja Kerttu ry joka on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen keravalainen yhdistys. (Tutustu HaKeRy:n täältä.)

Syksyllä 2016 Hannu ja Kerttu ry aloitti vertailukehittämisprojektin, jonka aikana yhdistys kartoitti Etelä-Suomessa ja Pirkanmaalla kahdeksan eri matalan kynnyksen toimipistettä.

 

HaKeRyn yksi tavoitteista on ollut järjestön perustamisesta saakka kehittää syrjäytymisvaarassa oleville, kuten päihteitä käyttäville, päihteiden käytöstä irti haluaville, mielenterveysongelmaisille ja asunnottomille, matalan kynnyksen palveluohjauspiste. Ydinajatuksena on ensisijaisesti kohdata ihminen eikä hänen mahdollista päihde- tai mielenterveysongelmaansa.

 

Palveluohjauspiste toimisi myös erityispäiväkeskuksena, tukipisteenä sekä kohtaamispaikkana syrjäytymisvaarassa oleville ja jo syrjäytyneille keravalaisille. Lähetettä, maksusitoumusta tai ajanvarausta ei tarvita. Palveluihin pääsy ei edellytä päihteettömyyttä, mutta elämäntapamuutokseen kannustetaan.

 

Palvelun kantavana ajatuksena on koko hankesuunnitelman kolmevuotisen hionnan ajan ollut asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja osallistaminen. Palveluihin on mahdollista tulla oma-aloitteisesti, matalan kynnyksen periaatteella tai esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden, päihdehoitoyksikön, vankeinhoitolaitoksen, asumispalvelun tai vertaisen ohjaamana. 

Vuonna 2017 joulukuussa Hannu ja Kerttu ry sai mitä parhaimman joululahjan kun STEA tiedotti tehneensä avustusehdotuksen, jonka perusteella tehtiin tammikussa 2018 avustuspäätös.

STEA totesi hankesuunnitelman toiminnan vastaavan toimeenpanosuunnitelman mukaista yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämisen tavoitealueen sisältöä / painopisteitä. 

"Työikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen Keravalla matalan kynnyksen kohtaamispaikka-, palveluohjaus- ja vertaistukitoiminnan avulla (Polku-projekti 2018–2020)"

Alla olevassa kuvasarjassa on vuoden 2016 vertailukehittämismatkalta ikuistettuja paikkoja ja hetkiä eri toimipisteistä. Iso kiitos vielä kaikille kollegoille ja asiakkaille jotka toivottivat meidät avosylin vastaan tutustumaan ja oppimaan toiminnastaan!