www.meidanpolku.fi

p. 040 350 9307

Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava

polku ( a t ) hannujakerttury.fi

Avoinna ma-to klo 9-15

Kohtaamispaikka suljettu: 24.6-31.7.2019

Hannu ja Kertty ry logo

Projektia tukee

Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA)

PALVELUOHJAUS &

-NEUVONTA

Polku tarjoaa kohtaamispaikan toiminnallisten osallistavien sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen lisäksi yksilöohjausta asiakkailleen ja heidän läheisilleen. Yksilöohjausta toteuttavat Polku-projektissa kolme hankkeessa kokopäiväisesti työskentelevää mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunutta sosiaali- ja terveysalan hanketyöntekijää (vet psykoterapeutti, amk sairaanhoitaja, päihdeterapeutti) jotka tarjoavat ammattitaitoista palveluohjausta- ja neuvontaa. Ohjauksen kohderyhmä ovat erityisesti monipalveluasiakkaat, joilla on haasteita hallita itse palvelukokonaisuutta.

Palveluohjausta antavien työntekijöiden tarkemmat tiedot löydät täältä.

Millaista apua? 
 • Aikaa ja tukea asioiden selvittämiseen
 • Ohjausta ja tietoa julkisen- ja kolmannen sektorin toiminnasta ja palveluista
 • Apua ja neuvoja tarvitsemiesi palveluiden saamiseksi
Asiointi on maksutonta ja luottamuksellista.
Miten? 
 • Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset
 • Verkostotapaamiset asiakkaan, kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa
 • Sähköinen ja puhelinneuvonta
Kuunnellen, keskustellen, motivoiden ja rinnalla kulkien, sekä tukien.
Miksi? 
 • Jotta asiakas saisi sitä mitä tarvitsee, ei vain mitä yhteiskunta tarjoaa. 
 • Kun ongelmia on paljon elämän eri osa-alueilla mutta ei taitoja, keinoja ja voimia joilla saisi avun tuovia palveluja on ihminen pattitilanteessa.
 • Palveluja on paljon ja ne ovat pirstaleisia, joten pahimmassa tapauksessa kenelläkään ei ole kokonaisvaltaista kuvaa asiakkaan tilanteesta- ei edes hänellä itsellään. 
 • Polussa ohjaajat auttavat asiakkaita saamaan käyttöön omat voimavaransa, joilla asiakas pääsee itse asettamiinsa tavoitteisiin. 
 • Kun asiakkaan elämänhallinta ja toimintakyky paranevat kokonaisvaltaisesti hän voi itse estää joutumisen takaisin lähtöruutuun myös tulevaisuudessa.
spo logo.jpg
Kun asiakkaalle löytyy oikea polku jota pitkin opastetaan, säästetään kaikkien aikaa ja voimavaroja jonka lisäksi eri ammattilaisten päällekkäinen työ vähenee.