www.meidanpolku.fi

p. 040 350 9307

Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava

polku ( a t ) hannujakerttury.fi

Avoinna ma-to klo 9-15

Kohtaamispaikka suljettu: 24.6-31.7.2019

Hannu ja Kertty ry logo

Projektia tukee

Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA)

ASIAKKAAT : KOHDERYHMÄ

Projektin kohderyhmä on 18-65-vuotiaat marginalisoituneet keravalaiset, joilla on elämänhallintaa ja -laatua

häiritseviä mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Kohderyhmän työikäiset ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneitä ja heidän palveluverkostonsa on mm. tästä syystä puutteellinen.

Polku on kuitenkin etenkin projektin alkuvaiheessa resurssien riittävyydestä johtuen avoin kaikille keravalaisille työikäisille aikuisille ja hanke toteuttaa näin myös aktiivista preventiivistä työtä. Syrjäytymiseen johtavat ja siitä johtuvat syyt ovat hyvin moninaisia, eikä pienimpänä voi pitää esimerkiksi epidemian lailla kasvavaa yksinäisyyden tunnetta aikuisväestön keskuudessa.

Millä keinoin hankkeen potentiaalisen asiakasryhmän laajuutta

selvitettiin projektisuunnitelmaa tehdessä?

Koska Keravalta löytyvät tilastot syrjäytyneestä väestönosasta ovat olleet pirstaleisia ja kohderyhmän volyymin arviointiin liian suppeita, hyödynnettiin olemassa olevista tilastoista erityisesti poliisin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sotkanet indikaattoripankin aineistoja

 

Työttömyys ja rikollisuus ovat merkittäviä syrjäytymistä lisääviä elementtejä. Keravalla oli vuonna 2017 yli 2000 työtöntä ja vuonna 2016 rikoksia tehtiin 3216, joista mm. huumausainerikoksia oli 95. Työttömistä oli tuolloin 30,25%, eli 622 henkilöä tilastollisesti syrjäytymisvaarassa olevia pitkäaikaistyöttömiä. Rikoksista eriteltynä väkivaltarikokset, ryöstöt, varkaudet, murrot ja huumausainerikoksia tapahtui vuonna 2016 Keravalla 713. Näissä tapauksissa on poliisin mukaan usein samat tekijät, ns. rikoksen uusijat. Näiden Itä-Uudenmaan poliisin tilastotietojen valossa voidaan arvioida jo syrjäytyneitä rikollisia olevan 200 henkilöä. 

STEA:lle tehdyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu pitkäaikaistyöttömien ja rikostilastojen luvut joiden perusteella on laskettu projektin kohderyhmän olevan 822 syrjäytymisvaarassa olevaa- tai jo syrjäytynyttä rikollista ja Polku-projektin on kunnianhimoinen tavoite on tavoittaa heistä 500 henkilöä kolmivuotisen hankkeen aikana.